Kurs Na Inspektora Bhp I Ppoż | Szkolenie Z Zakresu Bhp – Agencja Prawa Pracy I Bhp Sp. Z O.O. Www.Uslugi-Bhp.Pl 최근 답변 5개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “kurs na inspektora bhp i ppoż – Szkolenie z zakresu BHP – Agencja Prawa Pracy i BHP Sp. z o.o. www.uslugi-bhp.pl“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.charoenmotorcycles.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.charoenmotorcycles.com/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Przemysław Urbański 이(가) 작성한 기사에는 조회수 14,188회 및 좋아요 111개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

kurs na inspektora bhp i ppoż 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Szkolenie z zakresu BHP – Agencja Prawa Pracy i BHP Sp. z o.o. www.uslugi-bhp.pl – kurs na inspektora bhp i ppoż 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Agencja Prawa Pracy i Bhp zastrzega sobie prawa do niniejszego filmu szkoleniowego.
Jeśli ktoś z Państwa życzyłby użyć filmu do celów szkoleniowych prosimy o kontakt.
SZKOLENIE PROWADZI
mgr Danuta Ruszkiewicz–Urbańska, prawnik,
GŁ. SPECJALISTA DS. BHP, INSPEKTOR P.POŻ Przemysław Urbański,
RATOWNIK MEDYCZNY ŁUKASZ MARCINKOWSKI.
604 641407, 513-07 22 88, 606 4294 70, 664 705 888.
www.uslugi-bhp.pl

kurs na inspektora bhp i ppoż 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

E – Szkolenia BHP i PPOŻ – PSRiBS

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie: … w razie potrzeby pomoc inspektora BHP (telefoniczną lub e-mail).

+ 여기에 보기

Source: psribs.pl

Date Published: 11/4/2021

View: 3284

Jak zostać inspektorem ds. BHP – KursBHP.com

zm.). Poza tym, podstawą prawną determinującą kwestię szkolenia i uprawnień nabywanych przez inspektorów BHP określa Rozporządzenie Ministra …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: kursbhp.com

Date Published: 6/17/2021

View: 3778

inspektor bhp – SEKA S.A.

Usługi bhp i ppoż. Doradztwo z prawa pracy · Ochrona środowiska · Obsługa kadrowo – płacowa · Outsourcing szkoleń · Projekty unijne · Szkolenia ppoż …

+ 여기를 클릭

Source: www.seka.pl

Date Published: 7/28/2022

View: 4643

Szkolenie PPOŻ online – PCS BHP

Szkolenie PPOŻ i zasady ewakuacji. Internetowy kurs z ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji w razie nagłych sytuacji w zakładach pracy dla pracowników …

+ 여기를 클릭

Source: szkoleniabhp-online.pl

Date Published: 4/25/2022

View: 3782

Jak uzyskać uprawnienia inspektora ochrony …

Jak uzyskać uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej? PPOŻSzkoleniaPrzepisy. Opublikowano 02 kwietnia 2020. Jak zdobyć uprawnienia inspektora ochrony …

+ 더 읽기

Source: www.zapytajobhp.pl

Date Published: 6/29/2022

View: 9598

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Czy warto zdobyć uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej jeśli już pracujemy w służbie BHP? Na pewno tak. Zdobywamy dodatkowe …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: bhpodpodszewki.pl

Date Published: 7/26/2021

View: 3384

kursy na inspektora bhp – Sprzedajemy.pl

BHP …pakietu MS Office, – prawa jazdy kat. B, – znajomość języka angielskiego mile wziana, – kurs inspektora PPOŻ (mile wziane…

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: sprzedajemy.pl

Date Published: 1/15/2022

View: 8801

Szkolenie: Okresowe BHP i P.POŻ. – lek. pracodawca – Pozytron

Kurs prowadzony jest przez Inspektora BHP i P.POŻ z doświadczeniem praktycznym i wykładowym a przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz pozostałego …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.pozytron.pl

Date Published: 8/14/2022

View: 6644

Szkolenia BHP i PPOŻ

Profesjonalne kursy, szkolenia BHP i PPOŻ Warszawa w Biurze Klienta, dojazd – szybko, sprawnie, bezstresowo, rzetelnie. W rejonie Warszawy dojazd do biura …

+ 여기를 클릭

Source: inspektorbhpwarszawa.com

Date Published: 2/13/2021

View: 3308

Szkolenia BHP: znajdź szkolenie BHP lub kurs BHP online!

… BHP dla pracowników, kursy BHP online oraz kursy inspektora BHP. … pod względem m.in. ochrony przeciwpożarowej czy ochrony zdrowia.

+ 더 읽기

Source: eventis.pl

Date Published: 5/16/2021

View: 3934

주제와 관련된 이미지 kurs na inspektora bhp i ppoż

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Szkolenie z zakresu BHP – Agencja Prawa Pracy i BHP Sp. z o.o. www.uslugi-bhp.pl. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Szkolenie z zakresu BHP - Agencja Prawa Pracy i BHP Sp. z o.o. www.uslugi-bhp.pl
Szkolenie z zakresu BHP – Agencja Prawa Pracy i BHP Sp. z o.o. www.uslugi-bhp.pl

주제에 대한 기사 평가 kurs na inspektora bhp i ppoż

 • Author: Przemysław Urbański
 • Views: 조회수 14,188회
 • Likes: 좋아요 111개
 • Date Published: 최초 공개: 2019. 4. 1.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=m1fSVawgmPg

Ile kosztuje kurs na inspektora BHP?

Cena 398 zł 279 zł/ osoba

Również absolwenci kierunków BHP, chcąc pracować w zawodzie powinni je ukończyć. Wygodna forma kursu przez Internet.

Jakie kwalifikacje musi mieć inspektor BHP?

Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.

Jak zostać BHP owcem 2022?

wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż w służbie bhp.

Jakie uprawnienia ma starszy inspektor BHP?

Do podstawowych zadań należy zatem prowadzenie analiz obejmujących ocenę ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy, kierowanie postępowaniami powypadkowymi, prowadzenie szkoleń, tworzenie i egzekwowanie procedur bezpieczeństwa oraz szeroko rozumiane raportowanie.

Jak zdobyć tytuł inspektora BHP?

Inspektorem BHP może być wyłącznie osoba, która ma niezbędne kwalifikacje oraz wykształcenie. Aby zostać inspektorem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, należy mieć ukończone studia magisterskie, inżynierskie lub podyplomowe. Inspektorem BHP może zostać również technik BHP.

Jak zdobyć uprawnienia BHP ppoż?

Poprzez ukończenie jednej ze szkół strażackich np. Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Kończąc szkołę aspirantów uzyskujemy tytuł technika pożarnictwa natomiast kończąc Szkołę Główną Służby Pożarniczej tytuł inżyniera pożarnictwa.

Czy inspektor musi mieć wyższe wykształcenie?

W rozporządzeniu tym, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowisku inspektora, zostało wprowadzone minimalne wymaganie kwalifikacyjne polegające na posiadaniu wykształcenia wyższego (IV tabela, część F załącznika nr 3 do powyższego rozporządzenia).

Czy BHP to trudny kierunek?

Studia na BHP nie wydają się trudne, a co za tym idzie, droga prowadząca do ich ukończenia jest bezpieczna i higieniczna. Jednak wymagania stawiane przed studentami nie oddają poziomu wymagań stawianych przed pracownikiem.

Ile zarabia pracownik BHP?

BHP otrzymuje pensję od 4 340 PLN do 6 830 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych specjalistów ds. BHP zarabia poniżej 4 340 PLN brutto. Na zarobki powyżej 6 830 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych specjalistów ds.

Ile zarabia Bhpowiec 2022?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 4 600 PLN brutto. Co drugi inspektor ds. BHP otrzymuje pensję od 3 750 PLN do 5 960 PLN.

Kto może zostać BHP owcem?

5) głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie BHP.

Ile zarabia specjalista ds BHP i ppoż?

Jeśli chodzi o dochody początkujących pracowników (młodszych specjalistów ds. BHP), to zarobki oscylują w przedziale od 4 do 4,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie.

Jak zostać inspektorem pracy?

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorem pracy może być osoba legitymująca się wykształceniem wyższym oraz posiadająca znajomość zagadnień, wchodzących w zakres działania inspekcji, co daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Ile zarabia specjalista do spraw BHP?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 5 230 PLN brutto. Co drugi specjalista ds. BHP otrzymuje pensję od 4 340 PLN do 6 830 PLN.

Ile zarabia technik bezpieczeństwa i higieny pracy?

Zarobki specjalisty ds. BHP zależą od jego stanowiska, stażu i miejsca pracy. Jego wynagrodzenie waha się w granicach od nieco ponad 1500 zł, aż do kilkunastu tysięcy. Większość pensji mieści się w przedziale 2500 – 5000 zł.

Co po kursie BHP?

szkolenie okresowe BHP może prowadzić jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Takiego szkolenia może podjąć się także pracodawca pełniący zadania służby BHP.

E – Szkolenia BHP i PPOŻ – PSRiBS

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oferuje E – Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami zakończone certyfikatem. Dzięki nam możesz w prosty i szybki sposób realizować obowiązkowe szkolenia BHP w atrakcyjnej i nowoczesnej formie samokształcenia.

ZAPRASZAMY na:

szkolenie dla pracodawców pełniących obowiązki Służby BHP

szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

I. Szkolenie dla pracodawców pełniących obowiązki Służby BHP

Jest to szkolenie dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 [11] § Kodeksu Pracy będą wykonywali w swoim zakładzie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,

organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,

ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,

metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

☛ skrypt samokształceniowy z zakresu służby BHP i obowiązkowej metodyki

☛ test do szkolenia „Służba BHP” oraz wytyczne do przygotowania ćwiczeń praktycznych

☛ akty prawne i rozporządzenia

☛ wzory zaświadczeń i dzienników

☛ dokumenty potrzebne w razie wypadku

☛ w razie potrzeby pomoc inspektora BHP (telefoniczną lub e-mail)

☛ zaświadczenie ukończenia szkolenia „Służba BHP” oraz obowiązkowej metodyki

Uprawnienia ważne przez 5 lat

Podstawa prawna:

Zaświadczenie wydano na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Art. 23711

§1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą BHP”, pełniącą funkcje doradcze i kontrole w zakładzie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorie ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§2. Pracodawca w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby BHP oraz pracownik zatrudniający przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP, o którym mowa w §1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełnić wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby BHP oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

II. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Jest to szkolenie dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, którzy chcą wykonywać samodzielnie obowiązkowe instruktaże stanowiskowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

☛ skrypt samokształceniowy z zakresu okresowego szkolenia BHP i obowiązkowej metodyki

☛ zestaw pytań kontrolnych do „Okresowego szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami”

☛ w razie potrzeby pomoc inspektora BHP (telefoniczną lub e-mail)

☛ zaświadczenie ukończenia szkolenia ”Okresowego szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami” oraz obowiązkowej metodyki

Uprawnienia ważne przez 5 lat

Podstawa prawna:

Zaświadczenie wydano na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późniejszymi zmianami).

Art. 2373 §1 Kodeksu pracy. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 2373 §2 Kodeksu pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

inspektor bhp

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Jak uzyskać uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej?

Jak zdobyć uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej?

W celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych postanowiłaś/eś zdobyć uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej? Zatem ten wpis jest dla Ciebie! W jednym miejscu zebrałam wszelkie niezbędne informacje dotyczące szkolenia, zdobytych uprawnień, informacje o jednostkach szkoleniowych, opłaty.

Takie szkolenie skierowane jest do osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową, do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców oraz do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej oraz osób, zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Jaka jest podstawa prawna do zdobycia przedmiotowych uprawnień?

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.) (link);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964) (link );

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (link ).

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.)

Kto ustala program szkolenia?

Program szkolenia, opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

program szkolenia inspektorów ochrony ppoż – pierwszorazowe (link do programu)

program szkolenia inspektorów ochrony ppoż – aktualizujące (link do programu)

Jakie będą Twoje uprawnienia?

Ukończenie szkolenia uprawnia do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,

podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,

zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,

ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Czy uprawnienia mają termin ważności?

Oczywiście. Przede wszystkim po zdaniu egzaminu i uzyskaniu zaświadczenia uprawnienia otrzymuje się na okres 5 lat od dnia wydania zaświadczenia. Do ukończenia ważności zaświadczenia należy odbyć szkolenie aktualizujące. Dlatego bardzo ważne jest, aby szkolenie aktualizujące zrobić w terminie ważności bieżącego zaświadczenia. Jeżeli nie wykonamy szkolenia aktualizującego w terminie ważności – będziemy musieli odbyć szkolenie inspektorów ppoż – od nowa – na takich samych zasadach jak odbywaliśmy je pierwszorazowo.

Gdzie można odbyć takie szkolenie?

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej są prowadzone przez szkoły Państwowej Straży Pożarnej, ośrodki szkolenia komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej.

Wszelkich informacji na temat zasad uzyskiwania i przedłużania kwalifikacji inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zakresu uprawnień, planowanych szkoleń oraz wymaganych dokumentów udzielają jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Na stronie www Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (link) znajdziemy spis jednostek realizujących szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizujące.

Jaki jest koszt szkolenia?

Zgodnie z art. 4a ust. 8-11 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (link)

Za szkolenia pobiera się opłatę

Opłata za szkolenie wynosi do 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym szkolenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752) (link).

Informację o wysokości opłaty za szkolenie podmioty, o których mowa w ust. 5, zamieszczają na swojej stronie internetowej.

Opłata za szkolenie stanowi: w przypadku ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej – przychód funduszu wojewódzkiego, o którym mowa w 19g pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) (link); w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – przychód, o którym mowa w 406 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) (link); w przypadku szkół Państwowej Straży Pożarnej prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – przychód, o którym mowa w 11a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) (link); w przypadku pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej – przychód funduszu szkoły Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w 19g pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (link); w przypadku instytutów badawczych Państwowej Straży Pożarnej – przychód, o którym mowa w 18 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534) (link).

Gdzie robiłam kurs i czy było ciężko?

Kurs robiłam w Szkole Głownej Służby Pożarniczej w Warszawie. Gorąco polecam! Jestem bardzo zadowolona z formy kształcenia, materiałów dydaktycznych oraz wyniesonej wiedzy. Czy było ciężko? Dla osoby, która dotychczas z ppoż miała do czynienia tyle co z baletem – tak na początku było ciężko, ale im bardziej zgłębiałam zaganienia wynikające z ustawy, rozporządzeń, posiłkując się skryptami dla inspektorów ppoż było coraz przystępniej.

Jeżeli masz pytania w przedmiotowym temacie – zapraszam do kontaktu.

Szkolenie okresowe BHP dla Służby BHP – odnowienie uprawnień Kurs ONLINE

Pracownicy służby BHP oraz osoby, które te zadania wykonują, dbają o to, żeby w danym zakładzie bezpieczeństwo i higiena pracy było na jak najwyższym poziomie. Kontrolują oni, czy przestrzegane są przez pracowników przepisy i zasady BHP. Wdrażają działania eliminujące lub przynajmniej minimalizujące określone zagrożenia oraz współpracują zarówno z pracodawcą, jak i z jednostkami zewnętrznymi. Jednakże i ta grupa zawodowa narażona jest na liczne zagrożenia i w związku z tym musi przejść odpowiednie szkolenia BHP.

Obowiązek przeszkolenia każdego pracownika pod względem BHP spoczywa na barkach pracodawcy. Ma to na celu utrwalenie wiedzy uzyskanej na szkoleniu wstępnym oraz przekazanie nowych rozwiązań prawnych, technicznych i organizacyjnych. Szkolenia okresowe BHP, aby przyniosły oczekiwany skutek, tzn. zmniejszyły wypadkowość w pracy, muszą być przeprowadzane regularnie. Dla pracowników służby BHP i osób wykonujących ich zadania, szkolenie okresowe BHP przeprowadza się co 5 lat (z wyjątkiem pierwszego, które powinno się odbyć w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia).

Ostatnio popularne stały się szkolenia BHP online. I nie wynika to jedynie z panującej pandemii, ale przede wszystkim z szeregu korzyści, jakie ze sobą kursy BHP online niosą. Szkolenia okresowe przez internet to przede wszystkim wygoda dla użytkownika. Kursant nie musi wychodzić z domu, aby ciążący na nim obowiązek wykonać. Dodatkowo kursy te są łatwe w obsłudze (składają się z modułów, które podzielone są na lekcje) oraz mają formę przejrzystej prezentacji multimedialnej. A najważniejsze jest to, że są na bieżąco aktualizowane. W szczególności dla służby BHP kwestia ta jest istotna.

Po przerobieniu materiału zamieszczonego w szkoleniu BHP przez internet każdy uczestnik podchodzi do testu, który sprawdzi, w jakim stopniu przyswoili wiedzę. Tylko prawidłowo wypełnione testy BHP online będą podstawą do wystawienia ważnego zaświadczenia.

Zapewniając odpowiednie szkolenie BHP swoim pracownikom, spełnią Państwo nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa w Państwa firmie.

Wymogi dla kandydata na stanowisko specjalisty ds. bhp

W lipcu spadła liczba ofert pracy

W lipcu spadła liczba ofert pracy – wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.

PIP: w ramach kontroli robót budowlanych 715 osób ukaranych mandatami karnymi

W ramach kontroli robót budowlanych Państwowa Inspekcja Pracy wydała 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji, 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł – poinformowano w czwartek.

Emilia Legierska nowym dyrektorem w Walter Herz

Emilia Legierska objęła stanowisko Transaction Director w Walter Herz. Pokieruje pracami oddziału firmy w Krakowie i rozwojem usług doradczych na południu Polski.

Lista benefitów dla pracowników Girteki rośnie wraz z dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

Dziś pracownika przyciąga nie tylko wynagrodzenie. Dla młodego pokolenia coraz większego znaczenia nabierają dodatkowe korzyści, kultura organizacyjna czy wartości reprezentowane przez firmę.

Jakie zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców?

Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nawet 1,2 mln cudzoziemców jest rocznie zatrudnianych w Polsce przez około 120-140 tys. podmiotów. Wynika to z danych dotyczących wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Od końca lutego 2022 r. sytuacja na rynku pracy w Polsce się zmieniła, ponieważ coraz więcej cudzoziemców, w tym osób z Ukrainy zaczęło ubiegać się o pracę. Zaszła konieczność zmiany przepisów i usprawnienia procesu wydawania zaświadczeń i oświadczeń.

Czy doszło do naruszeń praw pracowniczych w koncernie Coca-Cola w Niemczech?

Koncern Coca-Cola w Niemczech wypłacał pracownikom dodatki za pracę w porze nocnej w różnej wysokości. Czy naruszył tym prawa pracownicze? Okazało się, że przepis układu zbiorowego obowiązujący w koncernie a przewidujący w przypadku nieregularnej pracy w porze nocnej dodatek do wynagrodzenia wyższy niż dodatek ustalony w odniesieniu do sytuacji regularnej pracy w porze nocnej – nie jest sprzeczny z prawem UE.

Kontrola trzeźwości w pracy – zmiany w Kodeksie pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy. Gdy kontrola trzeźwości pracownika wykryje niski poziom alkoholu, trzeba będzie go jeszcze raz sprawdzić i ustalić, czy wartość ta spada. Nowe przepisy w tym względzie mogą budzić wątpliwości.

Praca dla niepełnosprawnych – jakie projekty?

Jednym z głównych funduszy UE jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ramach niego kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój społeczno-gospodarczy. Właśnie m.in. z EFS przeznaczono 170 mln zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program ma na celu na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Kto może skorzystać z projektu i co może zyskać?

Czy wystawienie faktury podczas L4 prowadzi do zwrotu zasiłku?

Wystawienie faktury przez przedsiębiorcę podczas zwolnienia lekarskiego, nie stanowi pracy zarobkowej i nie powoduje konieczności zwrotu do ZUS-u pobranego już zasiłku chorobowego.

Czy to koniec epoki “Great Resignation” w Polsce?

Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem, w Europie lojalność pracowników wciąż spada.

Wniosek o świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.

16 sierpnia 2022 r. to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Jak można ubiegać się o wsparcie?

Jak rozmawiać o podwyżce? Poznaj tajniki negocjacji wysokości płacy

Jaka rozmawiać o podwyżce, by ją otrzymać? Jaki moment wybrać? Jakich argumentów użyć? Poznaj tajniki negocjacji płacy w pigułce.

Pracodawcy będą wiedzieć od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK

Po rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, wpłaty do PPK za tego uczestnika nie mogą być już dokonywane. Od 21 listopada br. PFR – za pośrednictwem instytucji finansowych – będzie informował pracodawców o rozpoczęciu takich wypłat.

Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość

86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.

Polski pracownik – jest w złej kondycji psychicznej?

Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym – wynika z raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Problem jest na tyle poważny, że nie uda się go rozwiązać bez zmian systemowych.

Rekordowa inflacja, a tempo wzrostu cen spada

W lipcu wskaźnik inflacji wyniósł 15,6 proc. rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. Mamy kolejny rekordowo wysoki odczyt wskaźnika inflacji, jednak tempo wzrostu cen wyraźnie spadło (0,1 p.p. m/m) – komentuje ekspert.

Zawarcie umowy dla pozoru a ciąża

Czy zawarcie umowy o pracę w ciąży jest zgodne z prawem? Czy krótko po zawarciu umowy można przejść na zwolnienie lekarskie? Czy ZUS może uznać taką umowę zawartą dla pozoru i żądać zwrotu pobranego zasiłku macierzyńskiego? Podobną sprawą zajął się ostatnio Sąd Okręgowy w Kaliszu.

Jakie jest w Polsce bezrobocie?

Kim jest bezrobotny? Jakie są rodzaje bezrobocia? Jaka jest stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE? Co robi Polska, aby dążyć do pełnego produktywnego zatrudnienia? Poniżej najważniejsze dane i informacje.

Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?

W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.

Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy

Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Zatrudnianie cudzoziemców – jakie nieprawidłowości?

W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?

2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego

W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników – wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników – wskazano.

Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm

Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.

Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno

Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.

Profil zaufany – jak go założyć?

Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.

Instruktor bhp – ucz pracować bezpiecznie

Prawo pracy wymaga, by każdy pracownik został szczegółowo zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak zostać instruktorem bhp i przeprowadzać szkolenia?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to szerokie zagadnienia, które wymagają nieustannego śledzenia przepisów. Prawo bowiem zmienia się nieustannie i tym samym każdy bhp-owiec również musi podnosić swoje kwalifikacje – uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Na czym polega praca bhp-owca? Jest on odpowiedzialny za przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obok szkoleń wstępnych, które muszą być przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do stanowiska pracy, bhp-owiec może prowadzić szkolenia okresowe (odbywają się one cyklicznie w trakcie trwania stosunku pracy). Podczas szkolenia bhp-owiec powinien zapoznać pracowników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, biorąc pod uwagę również specyfikę danego zakładu.

Kto może być pracownikiem służby bhp?

Nie każdy może zostać pracownikiem służby bhp. Informacje na temat wymagań, jakie muszą spełnić potencjalni kandydaci, można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym dokumentem, inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

wyższe wykształcenie i co najmniej 2-letni staż zawodowy,

zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub średnie wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy.

Obok inspektorów, na rynku działają również starsi inspektorzy. Awansować mogą wyłącznie te osoby, które posiadają:

wyższe wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy,

zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy lub średnie wykształcenie i co najmniej 6-letni staż zawodowy.

Specjalistami do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż w służbie bhp.

Na rynku obecni są również główni specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie osoby są zobowiązane do posiadania wyższego wykształcenia o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub skończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2-letniego stażu pracy w służbie bhp lub wyższego wykształcenia i co najmniej 6-letniego stażu pracy w służbie bhp.

Ścieżka edukacji – gdzie się kształcić, by zostać inspektorem?

Na terenie całej Polski działają szkoły policealne, kształcące przyszłych inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy. Większość z nich nie pobiera opłat za kształcenie, dzięki czemu każdy zainteresowany może szybko zdobyć ciekawy zawód.

Inną możliwością jest ukończenie studiów. Wiele uczelni przewiduje kształcenie studentów w tej dziedzinie. Absolwenci takich kierunków mogą dodatkowo dokształcać się na studiach podyplomowych.

Możliwości zatrudnienia

Gdzie inspektor bhp może szukać pracy? O ile możliwości rozwoju są dość ograniczone, to pracy dla inspektorów bhp nie brakuje. Obok możliwości założenia własnej firmy, nie można zapomnieć o tym, że pracodawcy zatrudniający od 100 do 600 pracowników mają obowiązek stworzyć wieloosobową lub jednoosobową komórkę bhp albo zatrudnić w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, że każdy instruktor bhp może szukać zatrudnienia w zakładach pracy, w których trzeba prowadzić zajęcia dla pracowników.

Starszy inspektor BHP – warunki pracy, zakres obowiązków, uprawnienia

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) jest ważną dziedziną stosunków łączących pracodawcę z załogą. Każda firma, w której zatrudnienie przekracza 100 osób, jest zobowiązana do wyodrębnienia komórki (tzw. służby BHP) zajmującej się tworzeniem i egzekwowaniem procedur bezpieczeństwa. W skład takiej struktury mogą wchodzić zarówno inspektorzy BHP, jak i specjaliści, jednak sprawowanie funkcji kierowniczych zarezerwowane jest tylko dla tych drugich.

Starszy inspektor BHP

Starszy inspektor ds. BHP jest ważnym, choć często niedocenianym pracownikiem. Wbrew powszechnie panującej opinii pełni on bardzo odpowiedzialną funkcję, od której zależy bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych w danym zakładzie pracy. Jego działania nie ograniczają się do sporządzania zestawień i raportów na temat przeszłych zdarzeń, musi on także przewidywać możliwości wystąpienia niepożądanych sytuacji. Starszy inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy do prawidłowego pełnienia swojej funkcji potrzebuje wykształcenia kierunkowego, niekoniecznie wyższego (choć od jego posiadania uzależnione są możliwości dalszego awansu).

Starszy inspektor ds. BHP – warunki pracy

Praca starszego inspektora BHP stawia zróżnicowane wymagania. Z jednej strony jest to klasyczne środowisko biurowe – ciepłe, jasne pomieszczenia, siedzący tryb wykonywania zadań, używanie sprzętu komputerowego i szeroko pojmowane czynności administracyjne. Z drugiej jednak strony osoba na tym stanowisku musi być gotowa na działania podejmowane w zdecydowanie mniej przyjaznych warunkach – w terenie, hałasie, niskich i wysokich temperaturach, przy opadach atmosferycznych (np. budowy).

Zakres obowiązków inspektora BHP

Zakres obowiązków inspektora BHP precyzuje umowa, na podstawie której świadczona jest praca. Zazwyczaj jednak ogranicza się do wykonywania czynności, do jakich osoba pełniąca tę funkcję jest dobrze przygotowana. Do podstawowych zadań należy zatem prowadzenie analiz obejmujących ocenę ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy, kierowanie postępowaniami powypadkowymi, prowadzenie szkoleń, tworzenie i egzekwowanie procedur bezpieczeństwa oraz szeroko rozumiane raportowanie.

Uprawnienia starszego inspektora BHP

Osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych (także studiów podyplomowych) może być zatrudniona w zakładowej służbie BHP i prowadzić instruktaż ogólny w ramach szkoleń wstępnych i okresowych. Po zarejestrowaniu działalności dopuszczalne jest świadczenie tego rodzaju usług również innym przedsiębiorstwom.

W przypadku zatrudnienia w wewnętrznej służbie BHP st. inspektor jest uprawniony m.in. do:

→ prowadzenia kontroli stanu BHP i egzekwowania procedur w tym zakresie,

→ formułowania zaleceń,

→ wnioskowania o nagrodzenie lub ukaranie pracowników,

→ natychmiastowego zatrzymania pracy urządzenia w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub innych osób,

→ natychmiastowego odsunięcia pracownika od wykonywanej pracy,

→ wnioskowania do pracodawcy o natychmiastowe zatrzymanie pracy w części lub całości zakładu, jeśli stwierdził bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia pracowników lub innych osób.

Uprawnienia starszego inspektora BHP są szerokie. Dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy nie powinno podlegać dyskusji, gdyż zdrowie i życie pracowników jest wartością nadrzędną.

Starszy inspektor BHP – kwalifikacje

Ścieżka kariery w tym obszarze zaczyna się od stanowiska inspektora BHP, prowadząc przez funkcję starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty, na głównym specjaliście kończąc. Inspektorem ds. BHP może zostać osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo, starszy inspektor BHP musi mieć na swoim koncie co najmniej 3 lata pracy w zawodzie lub wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP (dopuszczalne są studia podyplomowe). Osiąganie kolejnych szczebli kariery uzależnione jest już od łącznego spełnienia warunku ukończenia studiów wyższych (także podyplomowych) oraz posiadania odpowiednio długiego stażu pracy. Dla specjalisty jest to co najmniej rok, starszego specjalistę obowiązuje co najmniej 3-letni staż, zaś główny specjalista BHP musi mieć za sobą co najmniej 5 lat pracy w zawodzie.

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Zapraszam Cię do przeczytania artykułu eksperckiego dotyczącego szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Dowiesz się jak przebiega szkolenie i jakie kwalifikacje Ci da. Zapraszam w imieniu moim i autora artykułu Dominika Kendysia, doświadczonego strażaka i wykładowcy.

Kim jest i jakie ma uprawnienia inspektor ochrony przeciwpożarowej?

Na początku wypadałoby wyjaśnić pojęcie inspektora ochrony przeciwpożarowej, czyli osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów wprowadziła zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. I tak osoby niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, czyli jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowej straży pożarnej, zakładowej służbie ratowniczej, gminnej zawodowej straży pożarnej, powiatowej/miejskiej zawodowej straży pożarnej, terenowej służbie ratowniczej i innych jednostkach ratowniczych, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, powinny mieć co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub tytuł zawodowy technika pożarnictwa [1].

Brzmi trochę skomplikowanie, ale meritum tego zapisu jest takie, że jeżeli chcemy zostać inspektorem ochrony przeciwpożarowej musimy odbyć odpowiednie szkolenie, ponieważ drugi przypadek dotyczy osób, które są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, czyli strażakami. Ustawa deregulacyjna to także pewnego rodzaju ukłon w stronę Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ nie występuje w niej pojęcie specjalisty ochrony przeciwpożarowej, a zgodnie z nią uprawnienia równe jemu ma osoba mająca tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego [1].

Ktoś może zadać pytanie, a co ze specjalistami ochrony przeciwpożarowej, którzy wykonywali te czynności do czasu wejścia w życie powyższej ustawy? Oni mogą dalej wykonywać przewidziane dla nich wcześniej czynności do czasu utraty ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistów. Następnie automatycznie nabywają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej na rok od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia. Dlatego, jeżeli dopiero zaczynamy swoją przygodę z ochroną przeciwpożarową i chcemy wykonywać czynności w tym zakresie, możemy jedynie zdobyć uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej. No chyba, że czyta to młoda osoba, która marzy o ukończeniu szkoły pożarniczej. Ale to już temat na inny tekst.

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Wracając do tematu, wypadałoby jeszcze wyjaśnić art. 4 ust 1. ustawy o ochronie przeciwpożarowej mówiący o czynnościach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Powyższy artykuł wymienia do czego jest zobowiązany właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu w celu zapewnienia im ochrony przeciwpożarowej, czyli m.in. do wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia pożarowe i gaśnice, czy też przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej [2].

Uprawnienia

Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej nabywa na okres 5 lat osoba, która ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenie aktualizujące. Ukończenie powyższych szkoleń potwierdzają otrzymane zaświadczenia. Okres 5 lat, na który nabędziemy uprawnienia jest liczony od dnia wystawienia zaświadczenia. Co jest bardzo istotne, późniejsze szkolenie aktualizujące należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień. Oznacza to, że jeżeli zapiszemy się na kurs aktualizujący i w czasie jego trwania zakończy się okres 5 lat nabytych przez nas wcześniej uprawnień, to będziemy zobowiązani ponownie ukończyć „pełne” szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Dlatego trzeba trzymać rękę na pulsie i odpowiednio wcześniej zapisać się na kurs aktualizujący.

Informacje na temat zakresu szkoleń, elementów programów, wzorów zaświadczeń, czy też opłat za szkolenie znajdziemy w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej [3], część informacji w przytaczanej wcześniej ustawie deregulacyjnej z 2015 r., natomiast konkretne tematy zajęć i treści nauczania, w programach szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (program szkolenia „pełnego” i aktualizującego) [4].

Wymogi udziału w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Z punktu wiedzenia osoby, która zainteresowana jest szkoleniem, informacji, których najbardziej będzie potrzebować znajdzie na stronie internetowej organizatora szkolenia. Mowa o ogłoszeniu terminu szkolenia, warunkach przyjęcia na szkolenie, kosztach oraz wymaganych dokumentach, które będziemy musieli dostarczyć organizatorowi. Skoro mowa o organizatorze szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (także aktualizującego) to należy powiedzieć kto może nim być. I tak szkolenia mogą prowadzić szkoły Państwowej Straży Pożarnej (Warszawa, Poznań, Częstochowa, Kraków, Bydgoszcz), ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej.

Przebieg szkolenia

Kolejna sprawa, to jak wyglądają same szkolenia, czyli „pełne”, jak też aktualizujące. W pierwszym przypadku mamy dwa tygodniowe zjazdy oddzielone dwutygodniowa przerwą. Przerwa to czas na naukę i napisanie pracy projektowej, która jest jednym z warunków ukończenia szkolenia. Drugi najważniejszy warunek to oczywiście egzamin końcowy w formie testu (30 pytań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią).

Jeśli chodzi o same zajęcia na szkoleniu to są to zajęcia dydaktyczne teoretyczne (większość godzin na szkoleniu) i praktyczne oraz zajęcia praktyczne w wybranym zakładzie, gdzie zapoznamy się z jego specyfiką, zagrożeniami w nim występującymi oraz zabezpieczeniami pod względem ochrony przeciwpożarowej. Program szkolenia „pełnego” inspektorów oprócz szkolenia w formie stacjonarnej, o której napisałem powyżej, dopuszcza też szkolenie przeprowadzone przy wykorzystaniu e-learningu. W tym przypadku teoria jest realizowana na platformie e-learningowej, a słuchacz musi przyjechać jedynie na zajęcia praktyczne i egzamin. I tu pewnie padnie pytanie, co będzie lepsze, szkolenie stacjonarne, czy też w formie e-learningowej?

Nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi. Przewaga e-learningu na pewno jest taka, że możemy to zrobić po swojej pracy siedząc wygodnie na kanapie w domu. Jeśli nie mieszkamy w mieście organizatora szkolenia odchodzi nam problem dojazdów na zajęcia, czy też noclegu, jeśli mieszkamy w znacznej odległości. Forma stacjonarna na pewno ma tą przewagę, że na żywo możemy zadawać pytania prowadzącym zajęcia. Często w czasie zajęć wywiązuje się ciekawa dyskusja m.in. na temat zagrożeń pożarowych w zakładach, w których pracują uczestnicy szkolenia, czy też tego, jak przygotować się do akcji ratowniczo-gaśniczej prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną. Z własnego doświadczenia wiem, że słuchacze szkolenia zadają mnóstwo pytań i często podchodzą nawet po zakończonych zajęciach porozmawiać o treściach, które ich zainteresowały.

Czy szkolenie jest trudne?

Na pewno wymaga posiedzenia w domu i poczytania przepisów oraz materiałów szkoleniowych. Program szkolenia zaleca, aby organizator szkolenia przekazywał uczestnikom materiały szkoleniowe do każdego z tematów, w tym wykaz obowiązujących przepisów. Trzeba napisać pracę projektową, która powinna dotyczyć np. bezpieczeństwa pożarowego w wybranym przez siebie zakładzie pracy. No i egzamin, który kończy całe szkolenie. Dużym plusem są zajęcia praktyczne, w czasie których m.in. pod fachowym okiem instruktorów nauczymy się używać wielu typów gaśnic, czy też koca gaśniczego, czyli przedstawicieli podręcznego sprzętu gaśniczego.

Czy warto zdobyć uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej jeśli już pracujemy w służbie BHP?

Na pewno tak. Zdobywamy dodatkowe uprawnienia, co staje się naszym atutem w rozmowie z pracodawcą. Poza tym zdobyta wiedza przyda się nam np. w czasie prowadzenia szkoleń okresowych BHP, w których programy szkolenia mogą zawierać takie elementy jak zasady ochrony przeciwpożarowej, czy też postępowanie w razie pożaru. Z własnego doświadczenia wiem, że na każdym szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej duży odsetek słuchaczy to osoby pracujące w służbie BHP, lub którym powierzono wykonywanie zadań służby BHP. Jeśli chodzi o szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (aktualizujące), to jest o wiele krótsze, bo najczęściej występuje w formie 3-dniowego zjazdu zakończonego egzaminem.

kursy na inspektora bhp

Wybierz kategorię ————————- Motoryzacja Nieruchomości Moda i Styl Dom i Ogród Dla Dziecka Elektronika Kultura i Rozrywka Antyki, Sztuka, Kolekcje Biznes i Przemysł Zegarki i Biżuteria Sport i Wypoczynek Rolnictwo Zwierzęta Zdrowie i Uroda Usługi Praca Delikatesy

Szukaj

Szkolenie: Okresowe BHP i P.POŻ.

Zapraszamy na obowiązkowe szkolenia w zakresie :

„ Szkolenie okresowe w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej dla lekarzy i lekarzy dentystów będących pracodawcami i osobami kierującymi pracownikami w placówkach ochrony zdrowia, gabinetach lekarskich i gabinetach stomatologicznych”.

Kurs prowadzony jest przez Inspektora BHP i P.POŻ z doświadczeniem praktycznym i wykładowym a przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz pozostałego personelu zatrudnionego w placówkach ochrony zdrowia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 116, poz. 972 z 2005 r.) osoby zatrudnione oraz pracodawcy są zobowiązani do odbywania szkoleń okresowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciw pożarowej nie rzadziej niż raz na 5 lat przez pracodawców, a w przypadku osób zatrudnionych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z RMGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 116, poz. 972 z 2005 r.)

Koszt szkolenia :

– 150,00 zł – koszt szkolenia dla wszystkich uczestników

– 80,00 zł – koszt szkolenia dla lekarzy uczestniczących w szkoleniu z ORP w siedzibie WIL, a jednocześnie zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej

Za szkolenie przyznane jest 16 punktów edukacyjnych.

Szkolenia BHP i PPOŻ – Inspektor BHP Warszawa szkolenia w biurze Klienta szybki dojazd

Profesjonalne kursy, szkolenia BHP i PPOŻ Warszawa w Biurze Klienta, dojazd – szybko, sprawnie, bezstresowo, rzetelnie.

W rejonie Warszawy dojazd do biura Klienta w cenie szkolenia.

Wykładowcy ABC- HSE są wysokiej klasy specjalistami posiadającymi wykształcenie wyższe, wiedzę, doświadczenie oraz wysoką kulturę osobistą.

Potrzebujesz kursu, szkolenia BHP w Warszawie? Profesjonalne kursy, szkolenia wstępne i okresowe BHP w Warszawie – ABC- HSE to dobry wybór.

Nasi specjaliści są mobilni: dojeżdżamy do każdej lokalizacji w Warszawie i w Polsce.

Przeprowadzimy szkolenie BHP i PPOŻ w siedzibie Klienta, lub w dogodnie ustalonej lokalizacji.

Każdy z instruktorów ukończył stosowne kursy przygotowujące i uprawniające do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ.

Brak ważnych szkoleń, kursów BHP i PPOŻ pracowników może przyczynić się do dotkliwych kar finansowych i nieprzyjemnych konsekwencji prawnych dla pracodawcy, osób kierujących pracownikami oraz całej organizacji.

ABC- HSE to:

Kursy szkolenia wstępne BHP Warszawa,

Kursy szkolenia okresowe BHP Warszawa,

Kursy szkolenia w systemie e- learningowym – Więcej informacji,

Kursy szkolenia PPOŻ. i z zakresu obsługi sprzętu gaśniczego Warszawa,

Kursy szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej Warszawa,

Specjalistyczne kursy szkolenia dopasowane do wymagań Klienta i w oparciu o wspólnie uzgodniony program.

Kursy Szkolenia wstępne Warszawa – dojazd

Kurs szkolenie wstępne BHP: przeprowadzane jest w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk, obejmujące szkolenie wstępne ogólne, (instruktaż ogólny) i szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Instruktaż ogólny odbywają , nowo zatrudnieni pracownicy niezależnie od rodzaju umowy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Aby przeprowadzić instruktaż ogólny i stanowiskowy niezbędne jest spotkanie z pracownikiem.

Ważność kursu szkolenia wstępnego BHP

Szkolenie wstępne jest ważne:

– dla osób kierujących pracownikami: 6 miesięcy,

– dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych: 6 miesięcy,

– dla pozostałych grup zawodowych ( inżynieryjno- techniczne, administracyjno – biurowe) : 12 miesięcy.

Po tym czasie należy przeprowadzić szkolenie okresowe – zapraszamy.

Ważność kursu szkolenia okresowego BHP

Szkolenie okresowe BHP w zależności od zajmowanego stanowiska jest ważne:

– dla pracowników administracyjno- biurowych – 6 lat

– dla pracowników inżynieryjno – technicznych – 5 lat

– dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – 5 lat

– dla stanowisk robotniczych – 3 lata, w przypadku bardzo dużego lub dużego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa – 1 rok lub 2 lata.

Częstotliwość szkoleń okresowych na stanowiskach robotniczych określa pracodawca biorąc pod uwagę zagrożenia na stanowisku pracy.

Data od której liczy się ważność szkolenia okresowego BHP to data wystawienia zaświadczenia.

Kursy szkolenia PPOŻ. i z zakresu obsługi sprzętu gaśniczego Warszawa

W ciekawy sposób pokażemy jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarowego, jak używać podręcznego sprzętu gaśniczego, jak zadbać o siebie w razie pożaru.

Kursy i szkolenia służą zapoznaniu się z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania w razie wystąpienia pożaru. Szkolenie to skierowane jest m.in. do osób wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy.

Jedynie przy wyćwiczonych odpowiednich zachowaniach w sytuacjach realnego zagrożenia zwiększają się wydatnie szanse na wyjście z opresji bez szwanku. Ćwiczenie czyni mistrzem.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej Warszawa

Pozwalają one poznać zarówno aspekty prawne, zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne odbywające się w formie ćwiczeń. Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie.

Specjalistyczne kursy szkolenia dopasowane do wymagań Klienta i w oparciu o wspólnie uzgodniony program

Polecamy wzbogacenie o część praktyczną standardowych szkoleń BHP. Szkolenia PPOŻ z wykorzystaniem gaśnic w celu ugaszenia realnego pożaru lub ćwiczenia w zakresie pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów oraz materiałów opatrunkowych stanowią duże uatrakcyjnienie oferty szkoleniowej.

Kursy szkolenia w systemie e- learningowym

ABC- HSE w ofercie posiada szkolenia e- learningowe skierowane do pracowników administracyjno- biurowych, pracowników inżynieryjno- technicznych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Dla stanowisk robotniczych przepisy nie dopuszczają możliwości przeprowadzenia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego (przez internet).

Jedyną dopuszczalną formą szkolenia bhp dla stanowisk robotniczych jest instruktaż. Do przeprowadzenia szkolenia okresowego na stanowiskach robotniczych konieczne jest spotkanie z pracownikami. Więcej informacji

Cennik szkoleń

Podstawa prawna

Pracodawca

art. 237 3 §21 Kodeksu Pracy

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków – szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Pracownik

art. 94 pkt. 4 Kodeksu Pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (…).

art. 237 3 §2 Kodeksu Pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (…).

Osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną (dzieło, zlecenie)

art. 304 Kodeksu Pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (…) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (…).

Obowiązki, o których mowa w art. 211 Kodeksu Pracy (m.in. odbywanie szkoleń BHP) w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

키워드에 대한 정보 kurs na inspektora bhp i ppoż

다음은 Bing에서 kurs na inspektora bhp i ppoż 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Iso C90 Forbids Mixed Declarations And Code | C_22 Common Errors Done By Beginners While Writing Programs | C Programming Tutorials 68 개의 가장 정확한 답변
See also  전자 렌지 인절미 | 5분만에 집에서 [인절미] 떡 만들기, 누구나 쉽게 전자레지로 떡 만들기! Injeolmi( Korean Traditional Rice Cake ) 229 개의 베스트 답변

See also  Justyna Górska Adwokat Sierpc | Justyna Orłowska_Fireside Chat: Edutech_Impact'21 68 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Szkolenie z zakresu BHP – Agencja Prawa Pracy i BHP Sp. z o.o. www.uslugi-bhp.pl

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Szkolenie #z #zakresu #BHP #- #Agencja #Prawa #Pracy #i #BHP #Sp. #z #o.o. #www.uslugi-bhp.pl


YouTube에서 kurs na inspektora bhp i ppoż 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Szkolenie z zakresu BHP – Agencja Prawa Pracy i BHP Sp. z o.o. www.uslugi-bhp.pl | kurs na inspektora bhp i ppoż, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment